Komunitní skupiny jsou tím, co považujeme za srdce našeho společenství. Malé skupinky, které se scházejí ke sdílení, studiu Bible a modlitbám jsou tím, v čem spatřujeme naplnění biblického učednictví – společného následování Ježíše bez zbytečných stresů.
Tyto skupiny nejsou bohoslužbou, ale příležitostí pro Vás, kde můžete klást nejrůznější otázky, které si při čtení Bible kladete. Těšíme se na společně podniknuté cesty do hlubin Bible.
V současnosti probíhá setkání 5 skupin, pokud byste se chtěli do nějaké zapojit, neváhejte kontaktovat kohokoliv z našeho týmu (David, Jenda, Martin, Joe, Eliška, Barča, Julie).

Kde se s námi můžete v nejbližší době potkat

15
Červenec
Sobota

English Camp 2017

Hotel Amerika | Samota 1099
REGISTER

Spojte se s námi