Kázání


275
(NE)valentýnské slovo o lásce

(NE)valentýnské slovo o lásce

Speaker: | Únor 12, 2017

Ať už pro Vás svátek Valentýna znamená cokoliv, byl bych moc rád, kdybyste si z něj odnesli to nejlepší. Ať si i k Vám láska ἀγάπη najde cestu a stane se Vám zdrojem života! Právě...


237
2. neděle adventní

2. neděle adventní

Speaker: | Prosinec 04, 2016

Boží spása přichází ve Slovu, které se stalo tělem. Je jako slovo naděje promluvené do ticha smrti. Je jako světlo spásy zářící do údolí šeré smrti. Je jako Mesiáš narozený do chlívka.


219
1. Neděle adventní

1. Neděle adventní

| Listopad 27, 2016

(1) Počátek V pátek jsme s Martinem rozdávali kávu na Blatinách. Jeden pán si přečetl slova o Boží lásce na našem banneru a řekl nám, že žádná Boží láska už není. Musím ho zklamat, protože...


331
Hovoříme s Bohem

Hovoříme s Bohem

Speaker: | Srpen 31, 2016

Hovoříme s Bohem Radostná a vděčná modlitba (1Te 5,16-22)   (1) Hovoříme s Bohem? #JakyJeKrestan Milovat Boha, milovat bližního a získávat učedníky. Jak se to ale promítá do života? Křesťané (1) se nebojí přijmout utrpení;...


Kristovo smýšlení mezi námi

Kristovo smýšlení mezi námi

Speaker: | Srpen 31, 2016

Kristovo smýšlení mezi námi Kristovo smýšlení v nás, mezi námi a skrze nás (Fp 2,11–11) (1) Jaký je křesťan? Ty děláš tohle! A to si říkáš křesťan?! Kolikrát jste slyšeli něco podobného? Kolikrát jste něco podobného řekli druhým...


(Ne)způsobilí k následování

(Ne)způsobilí k následování

Speaker: | Srpen 31, 2016

(Ne)způsobilí k následování? Cena následování Ježíše (L 9,57–62) (1) #LetoSLukasem Na prahu léta začínáme novou sérii kázání, kterou jsem nazval #LetoSLukasem, protože evangelista Lukáš bude naším průvodcem nejen Biblí, ale i následováním Ježíše Krista. Mou ideou při...


Vyslání sedmdesáti

Vyslání sedmdesáti

Speaker: | Srpen 31, 2016

Vyslání sedmdesáti Hlasatelé Božího království (L 10,1–20) (1) Třetí přikázání Ježíše Krista Úvod: Léto chceme strávit s evangeliem dobrých zpráv o Ježíši a Božím království, o odpuštění hříchů a vzkříšení z mrtvých. Léto s evangeliem chudých, utlačovaných a zlomených – na které ale...