Snílek

Snílek

(1) Tóra a její (super)hrdinové

 • Dnes je to už posedmé, co se ponoříme do světa Tóry a jejích (super?)hrdinů. Dnes je to už posedmé a dneškem uzavřeme jednu velkou část této série – knihu Genesis.

 • První dvě kázání byla o Earthmanovi a Rainmanovi; dále pak přišli Faithman, Smíšek a Podrazák. Dnes Snílek.

 • Ještě než se k tomu ale dostanu, položím několik otázek, které Vám možná poslouží jako nápověda k tomu, o čem se chystám mluvit:

  • Měli jste někdy tak živý sen, že vám nedal spát? A stalo se vám někdy, že se takový sen splnil? Dnes se podíváme na Josefa – mistra snů.

  • Zdálo se vám, že stojí celý svět proti vám? Pocítili jste zradu, která vás skoro stála kariéru? Zdraví? Život? Dnes se podíváme na Josefa, který byl dvakrát vhozen do jámy smrti, avšak z Boží milosti povstal ještě slavněji, než padnul.

  • Zdálo se vám, že Boha nevidíte, neslyšíte a jen tak něco doklepáváte, ale pak jste ve vašem životě při zpětném pohledu jasně viděli dílo Neviditelného? Dnes se podíváme na Josefův příběh, ve kterém Bůh působí skrytě, zato o to víc působivěji.

 • Kniha Genesis, která nám tyto hrdiny představuje, se dá rozdělit na dvě části:

  • Gn 1-11 tvoří tzv. Pradějiny, které končí stavbou Babylonské věže. Tato část promlouvá o Božím stvoření světa a člověka, o lidském pádu a spirále zla, kterou s sebou přineslo naše odvrácení se od Boha.

  • Gn 12-50 tvoří jiné vyprávění. Zatímco první část je nedatovatelná, druhou už můžeme zhruba zasadit do určité doby. Zatímco první část pokrývá období mnoha set let, druhá zoomuje na čtyři generace Abrahama a jeho potomků.

  • Co tyto dvě části spojuje? Je to Boží povolání Abrahama, tehdy ještě Abrama. Boží slib, že skrz něj a jeho potomky Bůh požehná všem národům. Že skrz něj a jeho rodinu Bůh přivede uzdravení a obnovení světa1.

 • Tato série kázání (super)hrdinové Tóry nám ukazuje jednotlivé hrdiny či padouchy, kteří se stali stíny pravého Hrdiny – Ježíše Krista, který dokonale naplnil všechny Boží předobrazy spasení, které nesli. Od Earthmana po Podrazáka, všichni měli Boží zaslíbení, které všichni kompromitovali. Avšak Bůh zůstal věrný a vždy znovu přinášel záchranu a každý z jejích nositelů se stal dalším stínem Hrdiny v údolí hrdinů.

 • Rád bych dnes představil mistra snů, Snílka. Josefa. Byl to pravnuk Abrahama, který byl druhým nejmladším z dvanácti Jákobových bratrů.

Biblické texty: Gn 45,5.8a; 50,20-21a

Avšak netrapte se teď a nevyčítejte si, že jste mě sem prodali, neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života. … A tak jste mě sem neposlali vy, ale Bůh.

Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. Nebojte se už tedy; postarám se o vás i o vaše děti.

Josefův život v kostce

 • Tatínkův mazánek, oblíbenec. Bratry dopálil tím, že je i provokoval – kabátem a sny

 • Vhozen do jámy a prodán do otroctví

 • V Potifarově domě se rychle vypracuje

 • Obstojí, ale stojí ho to svobodu. Znovu je uvržen do jámy (vězení)

 • Ve vězení se rychle vypracuje a získává si důvěru. Je to leader

  • u Potifara (z otroka 2. nejdůležitější)

  • ve vězení má na starost chod basy

  • v Egyptě je druhý po faraonovi

  • setkání s bratry je plné milosti a odpuštění

  • vyznání víry, že za jeho příběhem stál sám Bůh

(2) Josef snílek

 • Bratři a následek snu: nesnášeli ho – nesnášeli ho víc a chtěli ho zabít. Prodali ho do otroctví; po lidsku zde končí příběh člověka. Bůh jej ale vypráví dál a mnoho skrz Josefa vykonal

 • Vězni a následek snu: jeden popraven, druhý osvobozen. Josef ještě musí čekat.

 • Farao a následek snu: rozpozná moudrost od YHWH a posílá Josefa, aby vše zařídil. Stává se ministrem financí, 2nd in command

 • Joel: budou mít sny – Bůh promlouvá o něčem, co ještě není realitou.

(3) Josef povstávající z jámy

 • Bratrovražedná jáma

 • Vězení

(4) Josef proaktivní

 • Rozhodl se jednat v dané situaci namísto toho, aby se utopil v lítosti

 • Na okolnosti nenadával, ale svěřil je YHWH do rukou. Pak to nejsou ti blbci, co mi škodí, ale Bůh, který naplňuje své záměry.

 • Bůh jednal v daných situacích tak, že nebyl vidět přímo, ale zpětně.

 • Naše zkušenost je podobná.

 • Vhozen do jámy, aby povstal mnohem slavněji

 • chválí Boha a prokazuje milosrdenství bratrům

1Srov. Gn 12,1-3.

Share

Pastor
Jsem nadšenec do technologií, milovník knih, dobré kávy a přeučený introvert. Rád čtu a studuji Bibli a sdílím se o tom s druhými. Neustále hledám způsoby jak Ježíšův jeho příběh přiblížit dnešnímu člověku.

Recent Sermons

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *