Zveme Vás na novou sérii nedělních bohoslužeb, kterou jsme nazvali “Proměněni pro život”. Každou neděli od 16:30 se budeme scházet v Průhonu, kde se budeme prát s otázkami, se kterými se setkáváme pořád dokola. Když se bavíte s lidmi, znovu a znovu vyvstávají otázky pátrající po smyslu, problémech a osobní stránce života.

První, ale ne nutně nejčastější otázka je otázkou po smyslu života: Kdo jsem? Proč jsem tady? Jaký je smysl života? Další otázky se týkají problémů, kterým denně čelíme a životním těžkostem: Co mám dělat, když mě svírají strach a úzkost? Jak se vypořádat s vinou? Proč je tak těžké žít v milosti? A co mám dělat, když mě trápí příliš nízké nebo naopak příliš vysoké sebevědomí? Poslední série otázek se týká praktické aplikace víry – a co to pro mě znamená? Jak najít Boží vůli pro svůj život, jak žít štědrý život a jak dosáhnout duchovní zralosti.

Jako křesťané věříme, že Ježíš je odpovědí na všechny tyto otázky. Věříme, že když se jej chytneme vírou a když mu dáme šanci promluvit do těchto situací, může nás proměnit životodárným způsobem. Tato série bohoslužeb nás povzbudí k tomu, abychom mu otevřeli své životy, vydali se za ním a nechali se proměnit pro život, ke kterému nás volá.

Datum

Téma

6.9. Proč jsem tady?
13.9. Žít své povolání
20.9. Kde sloužím?
27.9. Rozhodování a Boží záměry
4.10. Strach a úzkost
11.10. Vypořádat se s vinou
18.10. Žít v milosti
25.10. Sebevědomí a sebepřijetí
1.11. Hledání Boží vůle pro můj život
8.11. Žít štědrý život?
15.11. Duchovní disciplína
22.11. Duchovní zralost