Vláda 30. září vyhlásila nouzový stav, který začne platit na celém území České republiky v pondělí 5. října 2020 od 0.00 hodin, a to na 30 dnů. Na základě vyhlášeného nouzového stavu vláda rovněž přijala krizové opatření, kterým s účinností od 5. října 2020 od 0.00 hod. do dne 18. října 2020 do 23.59 hodin omezuje volný pohyb osob. V tomto období budou mimo jiné až na výjimky zakázány hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti. Zakázány budou rovněž koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, a to včetně zkoušek.

Pro nás se toho moc nezmění. Bohoslužby mohou nadále probíhat až pro 100 osob, ale bez zpěvu. Proto využijeme tuto dobu jako příležitost k tomu nést dobrou zprávu evangelia ustrašenému světu a k hledání dalších způsobů chválení Boha. Skupinky se mohou scházet do 10 osob (nebo do 20, pokud budou venku).

Omezení nouzového stavu se dotknou životů každého z nás, opět přibrzdí ekonomiku a omezí i naše možnosti fungovat jako církev způsobem, na který jsme byli zvyklí. Přesto se neobávejme toho, co přijde, protože věříme, že i tuto situaci má Bůh pevně ve svých rukou.

Strach a obavy nás soustředí pouze na problém, zmenšují náš svět, přesouvají naší pozornost na malé věci a my díky nim zakoušíme spíše omezení, než hojnost Božích požehnání. Proto se rozhodněme čelit i této situaci s vírou v Toho, který nám nepřestává žehnat; s očekáváním toho, že Duch svatý nás dál povede k životodárné proměně; s očekáváním na to, co má pro nás Ježíš připravené. S vírou a očekáváním chceme současný stav přetavit v příležitost být světlem Boží lásky svému okolí. Společně to zvládneme!