Jako Pochodeň se letos zapojujeme do Národního týdne manželství dvěma přednáškami, které proběhnou v úterý 15. a ve středu 16. února. Pozvaní řečníci si pro nás připravili zajímavá témata, která se týkají partnerského soužití (nejen) v manželství. Jak ho mohou ovlivnit pornografie a ztráta iluzí? Pojďte hledat odpovědi společně s námi. Anotace přednášek a stručné představení řečníků najdete pod příspěvky.

Přednášky proběhnou v restauraci Sportovního centra Řepy (Na Chobotě 420/16, 163 00 Praha 17). Vstupné bude řešeno formou dobrovolného příspěvku na pokrytí nákladů akce.

Hygienická omezení: Vzhledem k Covid situaci se bude akce řídit platnými vládními nařízeními o přednáškové činnosti (https://covid.gov.cz/situace/spolkova-cinnost/prednaskova-cinnost). Podrobné znění nařízení najdete na https://covid.gov.cz. Při příchodu si prosím připravte potvrzení o bezinfekčnosti (https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/system-o-n-t-ockovani-prodelana-nemoc-test) a při pohybu mějte prosím zakryté dýchací cesty. Během akce budeme sedět u stolů s drobným občerstvením (káva, čaj). Děkujeme za vzájemnou ohleduplnost a věříme, že si i přes tato omezení akci užijete. Těšíme se na Vás!

V úterý 15.2. 2022 proběhne přednáška Vliv pornografie na partnerské vztahy. O pornografii se často mluví jako o zdroji inspirace, díky kterému můžete obohatit váš sexuální život. Nicméně výzkumy ukazují na jiný trend, tedy že celosvětově klesá zájem o partnerský sex. Jakou roli v tom všem hraje pornografie? A jaký je její skutečný vliv na naše partnerské vztahy?” Řečníkem bude Pete Lupton, ředitel organizace NE PORNU.

Ve středu 16.2. 2022 proběhne přednáška Ztráta iluzí – rezignace nebo naděje pro manželství? “Zamilovanost je krásná a spojuje dva lidi neuvěřitelnou silou. Dříve či později ale vyprchá a na povrch začne vyplouvat to, co ti dva neviděli.  Je to důvod k  rezignaci nebo naděje pro kvalitní vztah?” Přednášku s diskuzí, kterou povedou Marek a Sabina Žitní. Marek a Sabina jsou manželé již 28 let. Sabina se stará o velkou rodinu a Marek o podnikání. Společně se zabývají pořádáním víkendů pro manžele, konferencí pro rodiče a dalších aktivit pro rodiny v církvi i mimo ni. Marek je předsedou Odboru pro manželství a rodinu Bratrské jednoty baptistů v České republice. Oba ukončili svá vysokoškolská studia v devadesátých letech – Marek jako stavební inženýr a Sabina jako magistra v oboru sociologie a sociální práce.