Během léta budou probíhat jen některé bohoslužby:

První tři neděle v červenci (3.7.; 10.7.; 17.7.) budeme ve spojených učebnách 1 a 2 v prvním patře KC Průhon, naproti výtahu.

Poslední neděli v srpnu (28.8.) se vracíme do velkého sálu.

Během těch ostatních nedělí, kdy nebudeme schopni zabezpečit bohoslužby, Vás chceme povzbudit k návštěvě bohoslužeb některého z okolních sborů nebo našeho mateřského sboru na Vinohradech (Vinohradská 68, Praha 3). Program bohoslužeb najdete na https://www.baptistepraha3.cz.