Bohoslužba: Blahoslavenství

Poslední únorovou neděli zahájíme podsérii v rámci našeho kázání na Matoušovo evangelium a podíváme se do Kázáni na hoře.

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu. Posadil se, a když k němu přistoupili jeho učedníci, začal je učit: „Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království. Blaze plačícím, neboť budou potěšeni. Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť dojdou milosrdenství. Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi. Blaze pronásledovaným pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království. Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.

— Matouš 5,1-12

Kázat bude náš pastor, David Živor

Date

26.Feb. 2023
Expired!

Time

16:30 - 18:30

Location

Kulturní centrum Průhon
Socháňova 1220/27, Praha
Category

Organizer

Pochodeň Praha
Email
[email protected]
Website
https://pochoden-praha.cz

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine + 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.