Velikonoční bohoslužba

Velikonoční bohoslužba s tématem “do celého světa” na základě textu Markova evangelia Mk 16,9-20:

“V neděli ráno, když Ježíš vstal z mrtvých, ukázal se nejdříve Marii Magdaléně, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ta šla a oznámila to těm, kdo bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Když slyšeli, že žije a že ho viděla, neuvěřili.

Potom se dvěma z nich ukázal jiným způsobem na cestě, když šli na venkov. Šli tedy a oznámili to ostatním. Ani těm neuvěřili.

Nakonec se ukázal jedenácti, když byli spolu u stolu. Vyčítal jim jejich nevíru a tvrdost srdce, protože nevěřili těm, kdo ho viděli vzkříšeného.

Potom jim řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“

Když k nim Pán Ježíš domluvil, byl vzat vzhůru do nebe a posadil se po Boží pravici. Oni vyšli a kázali všude a Pán jim pomáhal a potvrzoval Slovo znameními, která je doprovázela.”

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Date

09.Apr. 2023

Time

16:30 - 18:30

Location

Kulturní centrum Průhon
Socháňova 1220/27, Praha
Category

Organizer

Pochodeň Praha
Email
[email protected]
Website
https://pochoden-praha.cz

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 − one =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.