pochodeň academy

co je pochodeň academy?

Pochodeň academy je vzdělávací program pro každého, kdo chce prohloubit svůj vztah s Bohem, a protože věříme, ze život s Bohem je životem pro druhé, chceme vytvořit prostředí pro získávání praktických znalostí a dovedností pro službu Bohu i lidem.

Naším cílem je, aby academy byla po celou dobu nasměrována na Ježíše, aby byla praktická, a abychom mohli vytvořit prostor pro vzájemné sdílení a předávání zkušeností účastníků. Chceme, aby byla academy otevřená pro každého, přestože naším hlavním cílem je připravit budoucí vedoucí postavy pro Pochodeň. Věříme, že tento vzdělávací program přinese požehnání, o které se s Vámi chceme podělit, abychom tak naplnili své motto – “Svítíme Boží láskou svému okolí”.

Hodnoty academy

  • Zaměření na Ježíše Krista
  • Praktická témata ke službě
  • Otevřenost vůči druhým
  • Společenství (s Bohem na chvalách, s druhými v komunitním učení a sdílení)

pro koho je academy určená?

Pochodeň academy je program, který funguje zhruba jednou za tři měsíce. Naše setkání trvají čtyři hodiny a jsou koncipovaná ve stylu learning communities – není to především o vyučování, ale o vzájemném sdílení účastníků, kteří si předávají to, co přijali z programu.

David Živor, pastor

napište nám

15 + 13 =

Kontakt

Adresa

Socháňova 1220/27
163 00 Praha 17 - Řepy

 

Sledujte nás na sociálních sítích

© 2020 Pochodeň Praha