Jak se zapojit

Je několik možností, jak se zapojit do dění v Pochodni – od prosté účasti na našich aktivitách (Klub maminek, klub anglické konverzace, Bible 101 či bohoslužby), tím, že se zapojíte do komunitních skupin, přes praktickou pomoc až po zapojení se do naší služby. Jak se tedy zapojit?

Přijďte na naše akce

I to je forma, kterou nás můžete podpořit. Díky spolupráci s MC Řepík a KC Průhon můžeme pomáhat s anglickou konverzací tam, kde nás snadno najdete. Naše konverzační kluby ještě nejsou plné, takže máte možnost stát se jejich součástí. Každou neděli odpoledne máme v Průhonu bohoslužby, které jsou otevřené každému, kdo by se chtěl podívat či zúčastnit.

Staňte se součástí našich komunitních skupin

V současnosti fungují dva druhy komunitních skupin:

Komunitní mini skupiny, kde se scházíme ke společnému sdílení, studiu Bible a modlitbám. Je to prostředí, kde se můžete v malé skupince seznámit se základy křesťanství, s tím, co pro nás znamená víra v Ježíše a život ve společenství, které bereme vážně.

Biblické diskusní skupiny, kterou označujeme jako Bible 101. Je to pracovní název pro neformální setkání nad Biblí, které je určeno převážně pro ty z Vás, kdo se nepovažujete za věřící, kdo nemáte žádné zkušenosti s církví či se jen chcete bavit o knize, která tak ovlivnila naše dějiny. Můžou to být setkání jeden na jednoho u kávy, nebo diskusní skupina více lidí či zcela neformální setkání u piva „Beer and the Bible“.

Přispějte rukou k dílu

Chcete nás podpořit praktickou pomocí? Máme spoustu práce, která souvisí s naším provozem. Chtěli byste se stát součástí technického týmu pro zabezpečení bohoslužeb? Každou neděli je dobré, když nám může pomoci zvukař, někdo, kdo bude obstarávat prezentace během bohoslužby, lidé, kteří pomůžou přinést a sestavit techniku, zařídí občerstvení a vítají nově příchozí. Náš web také potřebuje jednou za čas údržbu, nové grafické materiály a kritické připomínky, aby byl čím dál lepší:) Pokud nám chcete nějak pomoct a nevíte jak, neváhejte kontaktovat pastora Davida Živora, který Vám jistě pomůže najít místo, kde se můžete stát svým obdarováním požehnáním pro Pochodeň.

Podpořte nás finančně

Můžete nás podpořit finančně. Jako každá věc či aktivita, i náš provoz něco stojí, nájem musíme platit a materiály tisknout. To, co nám bylo svěřeno spravujeme nejlíp, jak dovedeme. Můžete nás podpořit i touto formou a stát se tak naším sponzorem.
Číslo účtu: 241333455/0300
IBAN: CZ87 0300 0000 0002 4133 3455
Specifický symbol: 911013
Pokud možno do zprávy vložit: “fond Repy”
Pokud nás chcete pravidelně podporovat přes náš účet, prosím kontaktujte pastora Davida Živora a dostanete další informace ohledně přidělení variabilního symbolupro identifikaci plateb. Na vyžádání Vám pak na konci roku vystavíme potvrzení o darech pro daňové přiznání.