zapojte se

Podpořte nás tím, že přidáte ruce k dobrému dílu. Staňte se součástí Pochodně a proměny, kterou přináší do životů lidí kolem sebe!
Coffee Bean

podpořit pomocí

Každý z nás má v sobě jedinečnou kombinaci vášně, talentu a toho, k čemu naše srdce tíhne. Staňte se součástí velké mozaiky tím, že přiložíte ruku k dílu!

Každý z vás dostal nějaký dar, a tak si jimi navzájem služte jako dobří správci rozmanité Boží milosti.

— Apoštol Petr; Bible, 1. Petrova 4,10

Každý z nás má v sobě jedinečnou kombinaci vášně, talentu a toho, k čemu naše srdce tíhne. Společně pak tvoříme obraz velké mozaiky, kterou skládá sám Bůh z našich životů. Staňte se její součástí tím, že přiložíte ruku k dílu!

Chcete nás podpořit praktickou pomocí? Aby naše aktivity byly vždy té nejlepší kvality, je kolem nich vždy spoustu práce. Chtěli byste se stát součástí technického týmu pro zabezpečení bohoslužeb? Jste nadaný grafik nebo vás to naopak táhne k pomoci lidem v nejrůznějších situacích? Pokud nám chcete nějak pomoct a nevíte jak, neváhejte kontaktovat pastora Davida Živora, který Vám jistě pomůže najít místo, kde z pomoci budete mít radost vy i druzí.

Coffee Bean

podpořit finančně

Podpořte nás, abychom mohli pokračovat v dobrém díle. Můžete nás podpořit finančním darem a stát se tak naším sponzorem.

Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce. Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla.

— Apoštol Pavel; Bible, 2. Korintským 9,7-8

Podpořte nás finančně! Jako každá služba, věc či aktivita, i náš provoz něco stojí. Podpořte nás, abychom mohli pokračovat v dobrém díle. Jsme správci toho, co nám bylo svěřeno a spravujeme to nejlíp, jak dovedeme. Můžete nás podpořit finančním darem a stát se tak naším sponzorem.

Číslo účtu: 2701733118/2010


Specifický symbol: 911013


Pokud možno do zprávy vložte: “fond Řepy”

Pokud nás chcete pravidelně podporovat přes náš účet, prosím kontaktujte pastora Davida Živora a dostanete další informace ohledně přidělení variabilního symbolu pro identifikaci plateb. Na vyžádání Vám pak na začátku roku vystavíme potvrzení o darech pro daňové přiznání.

Coffee Bean

podpořit účastí

I to je forma, kterou nás můžete podpořit. Zúčastněte se některého z našich programů!

I to je forma, kterou nás můžete podpořit. Zúčastněte se některého z našich programů! Náš klub anglické konverzace nabízí možnost zdokonalit se v jazyce tím, že se stanete jeho součástí. Každou neděli odpoledne máme v Průhonu bohoslužby, které jsou otevřené každému, kdo by se chtěl podívat či zúčastnit.

Chceme Vás povzbudit, abyste se zapojili do komunitních biblických skupin, které jsou jádrem našeho společenstcí, kde se scházíme ke společnému sdílení, studiu Bible a modlitbám. Je to prostředí, kde se můžete v malé skupince seznámit se základy křesťanství, s tím, co pro nás znamená víra v Ježíše a život ve společenství, které bereme vážně. Jsou to neformální setkání nad Biblí, která jsou určena pro Vás, ať už se považujete za věřící nebo ne.

Coffee Bean

podpořit modlitbou

Věříme, že žádná upřímná modlitba se neodrazí o strop, ale dojde k Bohu, který jí vyslechne.

Věříme, že náš zápas nespočívá jen ve snaze dělat věci nejlépe, jak je to možné, ale i v modlitební podpoře Pochodně. Věříme, že žádná upřímná modlitba se nezastaví o strop, ale dojde sluchu u Boha. To neznamená, že se nám splní všechna naše přání, ale spíš že se jako společenství sjednotíme v hledání toho, kde Bůh pracuje v našich životech a přiložíme ruku k dílu i my. Modlíme se, abychom měli pro tyto situace otevřené oči a viděli možnosti, které nám Bůh otevírá.

napište nám

10 + 3 =

Kontakt

Adresa

Nevanova 1037/16
163 00 Praha 17 - Řepy

 

Sledujte nás na sociálních sítích

© 2024 Pochodeň Praha