hledáte boha?

Chceme Vám v tom pomoci. Věříme, že jej můžete nalézt, protože Ježíš Kristus říká, že se dá poznat těm, kdo Boha hledají.

sedm zastávek vaší cesty za bohem

V lidském životě je několika momentů, které určují to, kým jsme. Věříme, že následujících sedm zastávek na cestě za Bohem jsou právě takovými momenty. Najdete se v nějakém z nich?

Coffee Bean

touha v srdci

Cosi v nás se vzpírá myšlence uvěřit, že smyslem života je jíst, spát, pracovat a občas tento rytmus zpestřit zábavou a vztahem. Bible píše o tom, že „Bůh dal lidem do srdce touhu po věčnosti“. Tedy kdesi v nitru každého člověka je touha po něčem, co přesahuje svět kolem nás. A v životě občas přicházejí okamžiky, kdy si to uvědomíme. Třeba když vidíme západ slunce, objímáme milovanou bytost nebo držíme malé dítě. Najednou si přejeme, aby tato chvíle neskončila… Právě zde nastává paradox. Toužíme po něčem, co v tomto světě existuje jen v náznacích. Krása pomine, vztahy – byť krásné, vždy budou více či méně narušeny. Má se s tímto člověk smířit?

Coffee Bean

stvoření světa a člověka

Věříme, že krása a dokonalost vesmíru, stejně tak láska a vztahy nejsou výsledkem zvláštní shody okolností, ale dílem Boha, který stvořil nejenom vesmír, ale i člověka. Jedinečnost člověka potom je především v jeho schopnosti mít vztah se svým stvořitelem.

Coffee Bean

porušený vztah

Tato schopnost byla narušena lidským hříchem. Hřích neznamená pouze morální selhání, ale především touhu člověka být jako Bůh, která se projevuje tím, že člověk určuje kritéria dobra a zla, a stejně tak postoj, že s Bohem nechce mít nic společného a pokud ano, potom jen tehdy, když mu teče do bot. Tímto se člověk Bohu vzdaluje.

Coffee Bean

Kristus a naše dluhy

Protože je Bůh dokonalý a tedy spravedlivý, musí hřích potrestat. I proto v Bibli čteme, že odplatou za hřích je smrt. Tento trest, který patřil nám, však na sebe vzal Kristus, když místo nás zemřel na kříži. Zároveň však smrt překonal tím, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých. Co to znamená pro člověka?

Coffee Bean

obnova vztahu

Na mnoha místech Bible čteme, že bibličtí hrdinové někdy v životě chybili a zhřešili. Že si ale svoje hříchy a dluhy vůči Bohu uvědomili. Jejich velikost byla v tom, že svoje selhání nahlédli, uznali a že ho litovali. Bůh si nejvíc cení ne bezúhonnosti, nýbrž lítosti, pokání a obrácení. Právě skrze obrácení a z toho plynoucí odpuštění má člověk možnost setkat se s Bohem a poznat jej jako svého Otce.

Coffee Bean

jak konkrétně?

Tak, že svoji touhu Boha poznat komunikuji. Tedy že mu sdělím, že ho chci poznat, že chci, aby mi odpustil hříchy a že chci s jeho pomocí odstranit to, co stojí mezi jím a mnou. Ježíš slíbil že „kdo k němu přijde, toho nevyžene ven a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“ Jde o to, tato slova vzít vážně.

Coffee Bean

A co dál?

Jako každý vztah, i vztah s Bohem je třeba prohlubovat. Je dobré číst jeho slovo – Bibli, například začít evangeliem Jana. Dále vyhledat nějaké křesťany, se kterými mohu svoji víru sdílet. Chceme být takovým společenstvím pro vás.

napište nám

11 + 5 =

Kontakt

Adresa

Nevanova 1037/16
163 00 Praha 17 - Řepy

 

Sledujte nás na sociálních sítích

© 2024 Pochodeň Praha