vize a hodnoty

co pro nás znamenají naše vize a hodnoty?

To, co děláme, to na čem nám záleží a oč usilujeme Vám může napovědět něco o našem společenství. Vize je pro nás směrem, kterým se ubíráme a hodnoty jsou tím, na co držíme jako nám drahé.

Naše hodnoty

Během našeho následování Ježíše nám Bůh položil tři klíčové oblasti na srdce, o kterých jsme přesvědčeni, že hrají klíčovou roli v tom, aby se církev mohla stát vitální součástí komunity. Tyto oblasti jsou pro nás důležitými hodnotami: evangelium, město a společenství.

Jedině evangelium nám může dát pokoru (“Můžu se toho tolik naučit od města”), jistotu (“Můžu toho tolik dát městu”) a odvahu (“Nemusím se ničeho z města bát”), abychom mohli efektivně sloužit a přinést slávu Bohu a požehnání druhým lidem.
— Timothy Keller; Center Church Europe

Evangelium

Evangelium znamená „dobrá zpráva“; zpráva, která kdysi oznamovala nastoupení nového římského císaře k vládě. Pro nás je zprávou o tom, že Ježíš Kristus je tím, kdo vládne, žije a jedná v našich životech a mění je skrz naskrz. Evangelium je radostné poselství i pro dnešní dobu o tom, že Bůh je živý a že se sklání k lidem, aby je zachránil. Je to poselství o tom, že Bůh se může a chce stát životadárnou součástí i vašich životů. Celá Bible je poselstvím o Bohu, který nás zachraňuje a povolává k následování.

Město

Věříme, že nic nepřináší společnosti pokoj a zdraví tak jako rozšíření evangelia skrze proměněné životy lidí. Obnovuje jak životy jednotlivců, tak i struktury celých městských částí, sídlišť a měst tím, že dává lidem zájem jeden o druhého. Věříme, že evangelium je největší motivací věřících pro pokornou službu, život a lásku k nejrůznějším lidem z města. Ježíš Kristus je naším příkladem takové služby.

Společenství

Bůh skrze evangelium vytváří společenství, které mění životy; kde se stará jeden o druhého. Společenství, které slouží  jako znamení příchodu Božího království pokoje. Společenství víry je ochutnávkou přicházejícího Božího království, ve kterém můžeme vidět lidi, kteří by se jinak vůbec nesetkali, jak jsou proměňováni uzdravující mocí evangelia. Společenství je (a má být) různorodé, milující a proměňující. Církev pro nás nezmanená v první řadě ani budovu, ani organizaci, ani aktivity – znamená pro nás společenství lidí, kteří jdou na cestě následování za Ježíšem, který je povolal.

Naše vize

Vize je vždy v napětí mezi tím, na čem pracujeme a snem o budoucnosti. Naše vize, kterou jsme přijali od Boha a kterou chceme vidět stát se skutečností maluje obraz Pochodně, ve kterém je Ježíš v centru a naše následování Ježíše vede k růstu církve.

“Co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další.”

— Apoštol Pavel; Bible, 2. Timoteovi 2,2

Ježíš v centru

Toužíme po tom, aby byl v našem středu Ježíš. Církev existuje díky Ježíši Kristu a pro Ježíše Krista. Nejsme především náboženskou organizací, i když neseme některé její rysy, ale jsme především komunitou Ježíšových následovníků. Ježíš je v centru veškerého dění Pochodně. Chceme, aby Pochodeň byla známá právě tím, že Ježíš je mezi námi, že je v centru všeho dění a plánování, příprav, našeho jednání a našich životů.

Zakládání sborů

Víra v Ježíše se projevuje v následování. Věříme, že osobní vztah s Ježíšem buduje společenství církve. Rádi bychom o učednictví přemýšleli i v rámci celých společenství: stejně jako jeden křesťan doprovází na cestě víry druhého a vede lidi k víře v Ježíše Krista, tak bychom rádi viděli tento proces následovní i v rámci celých společenství. Věříme, že zdravá církev roste a jsme přesvědčeni, že tento růst se projevuje i zakládáním dalších sborů. Chceme být sborem, který zakládá sbory, které zakládají sbory.

Vize 10 – 10

Bereme vážně Ježíšovo poslání k získávání dalších učedníků, které chceme vidět jako součást zakládání celých křesťanských komunit – sborů. Rádi bychom začali vysílat další zakladatele sboru na další místa. Rádi bychom viděli vyrůst 10 sborů za deset let a stali se do té doby sborem babičkou – sborem, který založil sbor, který založil další sbor.

napište nám

10 + 14 =

Kontakt

Adresa

Nevanova 1037/16
163 00 Praha 17 - Řepy

 

Sledujte nás na sociálních sítích

© 2024 Pochodeň Praha