naše aktivity

biblické skupiny

Skupiny jsou tím, co považujeme za srdce našeho společenství. V malých skupinách, které se scházejí ke sdílení, studiu Bible a modlitbám, tvoříme prostředí pro společné následování Ježíše. Tyto skupiny jsou příležitostí klást nejrůznější otázky, které Vás v souvislosti s vírou napadají.

bohoslužby

Naše bohoslužby jsou otevřeny pro každého, kdo se chce zúčastnit – ať už chcete přijít, abyste se podívali nebo nebo se zapojili do dění. Bohoslužba u nás trvá asi hodinu a čtvrt, během které zpíváme, slyšíme kázání, rozmlouváme s Bohem na modlitbách a ve večeři Páně si připomínáme, co pro nás v Ježíši Kristu udělal. Naše snaha je, aby tyto bohoslužby byly otevřené, srozumitelné normálním lidem a zároveň aby neztratily nic ze své hloubky.

pochodeň academy

Pochodeň academy je vzdělávací program pro každého, kdo chce prohloubit svůj vztah s Bohem. Jednou za čtvrt roku zveme řečníky se zajímavými tématy, kteří vedou vyučování. Protože věříme, že život s Bohem je životem pro druhé, chceme vytvořit prostředí pro získávání a sdílení praktických znalostí a dovedností pro službu Bohu i lidem.

plánované akce

Nahlédněte do našeho kalendáře akcí.

zobrazit celý kalendář akcí

z minulých akcí…

napište nám

6 + 9 =

Kontakt

Adresa

Socháňova 1220/27
163 00 Praha 17 – Řepy

Sledujte nás na sociálních sítích

© 2020 Pochodeň Praha