o nás

Naším světlem je Ježíš, a proto svítíme Boží láskou svému okolí, aby se Ježíš stal i Vaším světlem.
Coffee Bean

kdo jsme?

Jsme církví v Praze – Řepích, skupinou křesťanů, kteří společně svítí Boží láskou svému okolí. To je důvod, proč si říkáme POCHODEŇ – chceme být světlem svému okolí. Chceme se zasadit o společenskou, kulturní a duchovní obnovu svého města. To je důvod, proč děláme věci, které pomáhají lidem v našem okolí – ať již skrze kulturní akce a skrze naše životy nebo prostě praktickou pomocí. Věříme, že církev by se neměla uzavírat jen pro sebe, ale měla by mít pozitivní vliv na své okolí a komunitu lidí kolem sebe.

Coffee Bean

kam nás zařadit?

Jsme křesťanskou církví, která navazuje na odkaz české reformace. Naše společenství patří pod sbor na Vinohradech. Ten je součástí Bratrské jednoty baptistů, která je v České republice státem registrovanou církví.
Naším posláním je svítit Boží láskou svému okolí, abychom ukázali na naše světlo, kterým je Ježíš Kristus a napomohli společenské, kulturní a duchovní proměně města. To vychází ze tří úkolů, které nám Ježíš jako svým následovníkům zanechal: Miluj Boha, miluj bližní a získávej Ježíšovi učedníky.

Coffee Bean

Co děláme?

Naše aktivity a náš postoj ke svému okolí vychází z našich klíčových hodnot. Bereme vážně své okolí a význam společenství. Velmi nás oslovuje Lukášova zmínka o prvotní církvi, která chválila Boha a byla všemu lidu milá a ke které Bůh denně přidával nové lidi. Naší snahou je stávat se požehnáním – něčím příjemným, dobrým a krásným – svému okolí, aby se Řepy mohly proměnit v krásné místo k životu.

Naše vize a hodnoty

To, co děláme, to na čem nám záleží a oč usilujeme Vám může napovědět něco o našem společenství. Vize je pro nás směrem, kterým se ubíráme a hodnoty jsou tím, na co  držíme jako nám drahé.

Naše hodnoty

Během našeho následování Ježíše nám Bůh položil tři klíčové oblasti na srdce, o kterých jsme přesvědčeni, že hrají klíčovou roli v tom, aby se církev mohla stát vitální součástí komunity. Tyto oblasti jsou pro nás důležitými hodnotami: evangelium, město a společenství.

Jedině evangelium nám může dát pokoru (“Můžu se toho tolik naučit od města”), jistotu (“Můžu toho tolik dát městu”) a odvahu (“Nemusím se ničeho z města bát”), abychom mohli efektivně sloužit a přinést slávu Bohu a požehnání druhým lidem.
— Timothy Keller; Center Church Europe

Naše vize

Vize je vždy v napětí mezi tím, na čem pracujeme a snem o budoucnosti. Naše vize, kterou jsme přijali od Boha a kterou chceme vidět stát se skutečností maluje obraz Pochodně, ve kterém je Ježíš v centru a naše následování Ježíše vede k růstu církve. Proto máme ve vizi v jádru všeho co děláme Ježíše, usilujeme o reprodukci celých společenství, kterých chceme během příštích deseti let vyrůst deset.

“Co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další.”

— Apoštol Pavel; Bible, 2. Timoteovi 2,2

náš příběh

Častokrát slýcháme dotazy ohledně toho, jak dlouho v Řepích už působíme a jak to všechno začalo?

vášeň

Každý dobrý příběh začíná u jednotlivce. Tím je náš pastor, David Živor. Je šťastně ženatý otec tří dětí, přeučený introvert, nadšenec do technologií, milovník dobré kávy a dobrých knih. Přestože nepochází z věřícího prostředí, vydal se na cestu následování Ježíše když mu bylo 18 let. Od té doby je fascinovaný příběhem Bible, který chce sdílet s lidmi kolem sebe. V minulosti pomáhal vést baptistickou mládež na Vinohradech, odkud později šel studovat teologii na Evangelikální teologický seminář v Praze.

přátelství

Během studií se David spřátelil s Americkým misionářem, Willem Robbinsem, který v Řepích bydlel. Postupně přijali povolání s vizí církve, která je milá Bohu i lidem, zakládat Pochodeň. S touto motivací od té doby David hledá nejrůznější způsoby jak přiblížit poselství evangelia lidem kolem sebe. Během nadšenecké práce, kterou pro církev dělali, se spřátelili se spoustou lidí a začali se scházet jako skupina věřících se snem místní církve, která bude přínosem nejen pro ně samotné, ale bude přínosem i pro celé Řepy.

spolupráce

Tento náš sen přijalo i potvrdilo naše mateřské společenství na Vinohradech, které Davida vyslalo do Řep. Začali jsme se hodně modlit z zkoušet nejrůznější věci, behem kterých jsme se seznamovali s lidmi v Řepích. Někteří z nich náš sen sdílí, a proto jsou součástí Pochodně nebo jejího týmu. Mnoho lidí za tu dobu, co v Řepích působíme, Pochodní prošlo a nyní jsou někde jinde. V srdcích mnoha lidí jsme zanechali stopu a věříme, že právě to je otisk Boží lásky v Řepích. A co bude dál? Součástí odpovědi se můžete stát i Vy!

napište nám

8 + 3 =

Kontakt

Adresa

Nevanova 1037/16
163 00 Praha 17 - Řepy

 

Sledujte nás na sociálních sítích