Vláda kvůli šíření epidemie koronaviru omezila volný pohyb osob na nezbytné minimum.

Od 16. března 0.00 hodin proto platí v celé České republice omezení volného pohybu osob. Opustit bydliště bude možné jen v přesně specifikovaných případech, například z důvodu cesty do zaměstnání či podnikání, nezbytných cest za rodinou a blízkými či cest na nákupy potravin a základních potřeb, léčiv či potřeb pro zvířata, cest k lékaři nebo za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí nebo na poštu. Povoleny jsou samozřejmě i služební pochůzky policistů či strážníků, lékařů či sociálních pracovníků, ale také třeba individuální vycházky do parků či do přírody.

Vláda současně nařídila osobám omezit pohyb na veřejně dostupných místech na nezbytně nutnou dobu a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Zaměstnavatele vláda vyzvala, aby v maximální možné míře u svých zaměstnanců využili práci z domova, aby maximálně vyhověli případným žádostem o dovolenou či placené volno a aby omezili výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.

Změny v provozu Pochodně

Jelikož se situace vyvíjí velice dynamicky a každý den přibývá nařízení kvůli zastavení šíření viru, jsme nuceni na tuto situaci reagovat. Především bych Vás chtěl povzbudit ke klidu. Když nebudeme panikařit, snáze zvládneme nastalou situace přestát. Ježíš řekl: “Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!” (Jan 14,27). Věříme v to, že jeho slovo je spolehlivé.

Zároveň bychom Vás chtěli povzbudit k zodpovědnému jednání a důsledné zdodržování hygienických návyků. Povzbuzujeme Vás k tomu, abyste omezili cestování a kontakt s druhými lidmi na minimum, nevycházeli ven bez roušky a dodržovali bezpečné rozestupy – i toto může být cesta k tomu, jak zpomalit šíření nemoci. Kromě těchto praktických kroků Vás vybízím i k modlitbám za nemocné, za záchranáře, za lékaře a zdravotní sestry v první linii, za moudrost pro vládu a za rychlé nalezení řešení.

Vzhledem k závažnosti situace jsme se rozhodli zavést následující opatření:

Všechny pravidelné aktivity budou do odvolán í situace pozastaveny. Zařídíme on-line přenos kázání každou neděli, který můžete sledovat na našem Facebooku a dalších sociálních médiích.

O dalších změnách Vás budeme informovat. Pro více informací sledujte naše sociální sítě nebo navštivte náš web zde: https://pochoden-praha.cz/2020/03/zmeny-v-provozu/

Povzbuzení od pastora

Naší společností se šíří nebezpečný virus! Pokud alespoň trochu sledujete zprávy, zajisté jste si mohli všimnout, že tento nebezpečný virus ohrožuje lidi bez rozdílu: je neviditelným nebezpečím pro mladé i staré, bohaté i chudé, pro církev, pro stát, pro obchod. Jeho dopady můžeme vidět na chování mnoha lidí. Virus, který paralyzuje společnost, okrádá nás o život, narušuje společenství a pokoj. Tímto virem není koronavirus, ale je to STRACH!

Nepropadejte panice. Není to jen hlavní rada Stopařova průvodce po naší galaxii, ale výzva k zastavení a uvědomění si naděje, kterou máme ve víře v Ježíše Krista. Je smutné, že paralyzuje tolik křesťanů navzdory tomu, že jsme vyzýváni k tomu, abychom se nebáli. Bojíme se nemoci? Smrti? Podle dat z Českého statistického úřadu od 1. ledna ke dnešnímu dni v průměru zemřelo na rakovinu 5329 lidí. 267 lidí spáchalo sebevraždu, 81 lidí zemřelo při dopravních nehodách, 56 lidí se otrávilo alkoholem, 30 lidí umrzlo, 20 zemřelo na následky pádu na schodech a 10 se udusilo rohlíkem. Větší úmrtnost než koronavirus v naší zemi měl letos i pád z postele či utonutí ve vaně.

Postavme se společně strachu s evangeliem. Ježíš je tím, kdo nám dává víru, naději a lásku. A právě tato trojkombinace nejlépe zahání strach. Víra strach přemáhá, naděje je silnější a láska strach zahání. Vzpomeňme si, kdo jsme a co máme v Kristu a provolejme nad životem svým i nad naší společností vyznání víry:

[su_quote]Věřím v Boha, všemohoucího stvořitele nebe i země;
Věřím v Božího Syna, Ježíše Krista, který na sebe vzal všechny bolesti a nemoci tohoto světa, aby je nechal na kříži;
abychom v něm mohli přijmout život, odpuštění a uzdravení; svobodu od hříchu, nemoci a smrti.
Věřím v Ducha svatého, který je Bohem blízkým, Bohem, který mě každý den provází a posiluje a proměňuje víc a víc v Boží dítě.
Vyznávám, že má víra v Ježíše je silnější než můj strach z nemoci a smrti;
Vyznávám, že Ježíš je vítězem nad hříchem a smrtí, že je tím, kdo mě osvobozuje od spoutání všeho, co mi brání uctívat Boha.
Odmítám strach, který říká, že je silnější než Bůh.
Odmítám paniku, která můj pohled odvrací od Ježíše.
Odmítám jednat na základě strachu.
Žiji a budu žít v naději zakotvené v nebesích.
Věřím a budu věřit Ježíši Kristu, který je mým vítězstvím nad strachem, hříchem, nemocí i smrtí.
Amen
[/su_quote]

P.S.: Přijměte povzbuzení a naději z Ježíšovy náruče. V úzkém společenství s Ježíšem můžeme povzbudit víru, naději a lásku, která tomuto světu nabízí něco mnohem lepšího než život ve strachu.

S přáním Božího pokoje,

David Živor, pastor