Chvála stojí na počátku každé změny. Chvála předchází průlom Božího království do tohoto světa. Pokud chceme zakoušet Boží přítomnost, pak klíčem k ní je chvála.

Ž 22,4: „Ty jsi ten svatý, jenž trůní obklopen chválami Izraele.“ (ČEP)

Ve chvále je něco zvláštního, díky čemu v ní Bůh rád přebývá. Je obklopen chválou. Ve Starém zákoně najdeme řadu situací, kdy levité – kněží Izraele chodili před armádou a chválili Boha. Bůh byl s nimi ve chvále a oni tak vyhráli několik bitev, aniž by vytasili meče. Možná si někdo říkáte, že je to sice hezké, ale zrovna teď se na chválu moc necítím. Výborně! To je další důvod s ní začít! Právě proto, že je teď těžké období, je čas chvály. Když Izraelci pochodovali do bitvy, také jim nebylo hej. Také šli do něčeho s nejistým výsledkem. Chválou ale vyjadřovali víru, že jsou v dobrých rukou. A v jejich chvále byl Bůh s nimi.

Možná právě procházíte osobní krizí, možná Vás svírá strach, možná vás sužuje nejistota a obavy. Možná se vám nedaří vymanit se z nějaké závislosti, dluhu nebo nekončící nemoci. I když procházíte takovým obdobím, chvalte Boha, protože pak nás obdaří svou přítomností.

Ž 150: „Haleluja. Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí, chvalte ho za jeho bohatýrské činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost! Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citarou, chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou, chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály dunivými! Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja.“ (ČEP)

Slovo Haleluja znamená chvalte Hospodina. Ve chvále je něco, co je klíčem, který pochází přímo od Božího trůnu. Pokud začnete chválit Boha, Bůh bude přebývat ve chvále svého lidu. Odemkněte chválou dveře pro jeho přítomnost ve vašem životě a už nikdy nebudete na žádnou situaci sami!

Videozáznam najdete zde: https://youtu.be/fD3h8RHddQo