V modlitbě je velká moc. Opravdu věřím v moc modlitby a mnohokrát jsem se o ní přesvědčil na vlastní kůži. Když se s vírou začínáme modlit, odemykáme Boží moc a vkládáme jí do modlitby. Klíčem k odemčení Boží moci je modlitba. V Bibli čteme, že stačí mít víru velkou jako hořčičné zrnko a pohneme horami.
Nevím, jaká je vaše hora toto ráno. Možná to není fyzická hora, která vám překáží v životě, ale je to něco jiného. Modlitba může uvolnit Boží moc do této situace, aby se změnila. Vaše modlitba může způsobit zásadní obrat v situacích. Podívejme se do Bible na jeden známý text, který mluví o modlitbě:
L 3,21-22: Zatímco se křtil všechen lid, byl pokřtěn i Ježíš. Když se modlil, otevřelo se nebe a Duch svatý na něj sestoupil v tělesné podobě jako holubice. Z nebe tehdy zazněl hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si oblíbil.“ (B21)
Když se Ježíš modlil, rozevřela se nebesa a Bůh promluvil; když se Ježíš modlil, rozevřela se nebesa a Bůh vylil své požehnání; když se Ježíš modlil, rozevřela se nebesa a přišel Duch svatý ve své moci.
Když se modlíte, je otevírají se nebesa a Bůh promlouvá; když se modlíte, otevírají se nebesa a Bůh vylévá své požehnání; když se modlíte, otevírají se nebesa a Bůh sesílá Ducha svatého s mocí. Aby se nebesa rozevřela, je pro to potřeba se modlit.
„Bože, já na to nestačím. Prosím tě o moc Ducha svatého, aby na mě sestoupil, prosím tě, abys ve mně něco změnil a prosím tě, abys udělal něco v této situaci.“ Modlete se s vírou a hory se začnou hýbat. Modlitba otevírá dveře pro Boží moc a vy jí vírou můžete uvést do pohybu. Modlitba odemyká Boží moc. Odemkněte jí i vy ve svém životě a nechte Boží království působit v moci, kterou má – ve vás, mezi vámi a skrze vás.

Video najdete zde: https://youtu.be/gofI6MwjBwI