Představujeme Vám sérii krátkých zamyšlení nad velikonočními texty z Bible, která nás bude letos provázet svatým týdnem, který vyvrcholí v neděli Vzkříšení. Najděme si dvě minuty času pro zastavení nad textem a poselstvím Velikonoc! Zamyšlení jsou na našem YouTube kanálu zde: https://youtube.com/playlist?list=PLsnFR8uCcxvrCUfsPMNzYauDbpS0BDT79