Přidáváme se k pomoci spolu s naší církví! Bratrská jednota baptistů se připojuje k pomoci postiženým lidem v této oblasti a vyhlašuje sbírku na zmírnění následků této přírodní katastrofy.

Řádění tornáda za sebou zanechalo stopu dlouhou 26 kilometrů a 500 metrů širokou, která se táhne od východního okraje Břeclavi až po obec Ratíškovice. Nejhůře dopadly obce Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice, Týnec, Mikulčice nebo Hodonín. Bouře zničila domy i auta. Poškozeny jsou také kostely v Hruškách a Moravské Nové Vsi nebo barokní zámek ve Valticích, který patří na seznam UNESCO.

Bratrská jednota baptistů se připojuje k pomoci postiženým lidem v této oblasti a vyhlašuje sbírku na zmírnění následků této přírodní katastrofy.

Rada krizového fondu uvolňuje částku 100.000 Kč jako zálohu na rychlou pomoc a v případě, že se sejde více prostředků než je tato záloha, bude o ně pomoc navýšena. Dáváme přednost tomu, abychom podpořili konkrétní rodiny v této oblasti, které se ocitly v nouzi a nemají možnost čerpat prostředky z jiných zdrojů. Pokud o takto potřebných víte, ozvěte se nám a přímo je zkontaktujeme.
Vzhledem k tomu, že na krizovém fondu stále ještě probíhá sbírka na pomoc potřebným v Barmě, uveďte prosím do poznámky heslo CR, abychom je dokázali rozlišit, případně nás informujte emailem na adrese kancelar(a)baptist.cz. Sbírka bude probíhat do konce září 2021.
za Výkonný výbor BJB
Jan Jackanič
číslo účtu 63112309/0800, VS krizového fondu 911857, SS číslo sboru (v případě sborové sbírky).
V případě darů jednotlivců uveďte, prosím, do poznámky své jméno a zkratku CR
Kontaktujte nás, pokud chcete zaslat potvrzení o zaslaných darech. Sbírka probíhá do 30. září 2021.