Milí přátelé,

rádi bychom Vás pozvali na nový kurz, který připravujeme po Velikonocích. Kurz Čtení Bible pro neznabohy je 7-týdenní kurz čtení Bible pro ty, kdo do kostela nepáchnou, jak je rok dlouhý. Chceme Vám nabídnout příležitost seznámit se s knihou, která utvářela naší kulturu a jejíž poselství Vás může oslovit i dnes. V rámci kurzu chceme vytvořit bezpečné a otevřené diskuzní prostředí, ve kterém Vám chceme dát příležitost klást otázky, které se týkají křesťanské víry, jejího obsahu a Bible, ve které budeme společně hledat odpovědi. Věříme, že pro Vás tento kurz bude přínosný, ať už se považujete za věřící nebo ne.

 

Setkání budou probíhat v prostorách naší kanceláře na adrese

Nevanova 1037/16

163 00   Praha 17 – Řepy

Začínáme 11.4. 2024

 

Osnova kurzu

1 – Co je Bible a kde se tu vzala? 11.4.

2 – Dobré stvoření 18.4.

3 – Pád člověka 25.4.

4 – Boží smlouvy   2.5.

5 – Ježíš: inkarnace, život a služba   9.5.

6 – Ježíš: smrt, vykoupení a vzkříšení 16.5.

7 – Obnovené stvoření 23.5.

 

Pokud máte zájem se zúčastnit, prosím, napište nám do 4. dubna. Rádi Vás uvidíme na našem kurzu!

S pozdravem,

David Živor, pastor Pochodně Praha