Neseme pochodeň naším světlem je ježíš

Svítíme Boží láskou svému okolí
zjistit více

o nás

Jsme křesťanskou církví v Praze – Řepích, která společně svítí Boží láskou svému okolí, abychom napomohli společenské, kulturní a duchovní proměně města. Věříme, že když je církev na svém místě, je milá Bohu i lidem a pomáhá městu stát se krásnějším místem k životu. Chceme se přiblížit svědectví prvotní církve, o které evangelista Lukáš referoval slovy: “Chválili Boha a byli všemu lidu milí.”

kdo jsme

Jsme křesťanskou církví, která navazuje na odkaz české reformace. Naše společenství patří pod sbor na Vinohradech, který je součástí státem registrované církve Bratrské jednoty baptistů.

co děláme

Věříme, že církev by se neměla uzavírat jen pro sebe, ale měla by mít pozitivní vliv na své okolí a komunitu lidí kolem sebe. Proto děláme věci, které pomáhají kulturní, společenské a duchovní proměně našeho okolí.

jak se zapojit

Je několik možností, jak se zapojit do dění v Pochodni – podle toho, k čemu se cítíte být povalaní – od prosté účasti přes modlitební, praktickou či finanční pomoc až po zapojení se do týmu Pochodně.

Nejnovější kázání

Naše bohoslužby jsou otevřeny pro každého, kdo se chce zúčastnit – ať už chcete přijít jen, abyste se podívali nebo nebo se zapojili do dění. Naše snaha je, aby bohoslužby byly otevřené, srozumitelné a zároveň aby neztratily nic ze své hloubky.

Martin Romančák - 29.9.2019

Znovuzískání ztraceného města

Včera jsme byli s Davidem v Plzni na takovém „semináři“ týkající se jednoduchého zvěstování evangelia. Kurz byl velmi praktický, měli jsme možnost se například naučit říct náš tzv. bleskový příběh o naší víře během 15ti vteřin. Přesně v tu chvíli, když jsme si to měli napsat, tak jsem si vzpomněl na moji první zkušenost z distribuce, kdy mi jeden pán řekl, že mu mám říct, čemu vlastně věřím. Poté, co jsem se totálně zpotil, a věřte, že to bylo více než teď, když tady před Vámi stojím, tak jsem věděl, že jsem nevěděl, co za nesmysly jsem říkal a cítil jsem se velmi trapně, že po x letech, co jsem byl pokřtěný křesťan nevím, čemu věřím. A byl to pro mě neuvěřitelný boj. Já přeci vím, čemu věřím a vím, že jsem schopný to říct každému, protože jsem to dělal už milionkrát. Jenže podruhé jsem na to šel jinak. V hlavě jsem se pochopitelně naučil krátkou formulku, abych nebyl překvapený, ale především jsem se držel Božího přikázání a zaslíbení zároveň, že máme jít zvěstovat lidem Krista a že On nás v tom nikdy nenechá samotné. Možná si říkáte, jak tímto úvodem navážu na Jozueho, kterým se právě spolu v posledních týdnech zabýváme a ještě nějaký čas zabývat budeme. Pojďme se tedy společně vydat za znovuzískáním ztraceného města Aj, které poprvé Jozue s jeho družinou nedobyli kvůli Akánovi. Jozue 8,1-29 Před Jozuem byl 2.pokus o dobytí města Aj. Z dřívějška víme, že Jozue byl velmi dobrý vojevůdce se schopností určit velmi dobrou strategii k dobytí města. Skoro jako tomu bylo v 300: Bitva u Thermopyl. Proč říkám skoro? 300 hrdinů dlouho a úspěšně bojovalo s armádami celého světa a pobíjeli je hlava nehlava. Jeden jediný rozdíl tam však najdeme. 300 hrdinů nakonec zemřelo, což se Jozuovi nestalo, protože měl na své straně Boha. Z textu můžeme vidět, že jeho brilantní vojenské vyhodnocení této operace s Bohem velícím a vyzývajícím k útoku nese své ovoce. Nyní je čas si tedy detailně probrat onu vojenskou operaci. No dobře, všichni víme, jakou mám osobní zkušenost s armádou, tak to necháme povolanějším 🙂 Minulý týden Aj nedobyl, protože uprostřed jejich lidu se objevil hřích. Akán, který si vzal tzv. zakázané ovoce, ačkoliv jim to Bůh zakázal. A jak říkal David, Akán za to zaplatil nejvyšší cenou. V tu chvíli lid byl zcela jistě plný bázně před Hospodinem. Ale hned v prvním verši vidíme, že Hospodin ujišťuje Jozua, aby se neděsil a nebál a ať svůj pokus znovu zkusí. Bůh mu dává novou příležitost poté, co vidí, že se národ znovu obrací k Bohu a hledají v Něm své útočiště. A tady Vás možná už napadne spojitost s tím úvodem, který jsem říkal. Bůh mi, stejně jako Jozuovi, dal novou příležitost udělat vše jinak a lépe a přitom se nestrachovat! A tak jako dopadl Jozuův druhý pokus, tak stejně tak dopadl i můj. A tady je první princip toho, jak můžeme znovuzískat nové město, jak využít novou příležitost, každý si tam může dosadit cokoliv. Vítězství nespočívá v nepřítomnosti boje, nýbrž v Boží přítomnosti a ochraně uprostřed boje. Bůh má vždy nějaký plán a nás vyzývá k tomu, abychom tento plán následovali. Co si budeme, ono to je mnohdy velmi obtížné pro nás, protože my si to přeci nějak naplánujeme, plácáme si po rameni, jak jsme dobří a schopní. A pak se to zvrtne a my se třeba stydíme sami za sebe před Hospodinem nebo se bojíme druhého pokusu, druhé příležitosti, abychom to nezvrtali znovu. Bojíme se možných překážek, které by se mohli znovu objevit. Ale v tu chvíli přichází Bůh a říká nejen Jozuovi nebojte se. Když se vcítíme do kůže Izraelitů, tak se jim nemůžeme divit, že se báli. Oni věděli, že zhřešili a právě tento hřích je vede ke strachu. Oni váhali, jestli mají pokračovat v dobývání Zaslíbené země. A proto Bůh vstupuje svým slovem a říká Nebojte se, protože já jsem s Vámi a chci, ať mi věříte. A je jen na nás, jak se této nové příležitosti chopíme. Ta příležitost není jednou za život, ale každý den máme novou příležitost se rozhodnout Ho následovat a nechávat proměňovat naše životy Boží mocnou silou s vědomím, že Bůh může cokoliv. Pamatujme na to, že nezáleží na naších prohrách a selháních, ale že můžeme získat nové vítězné zkušenosti jen díky tomu, když budeme závislý na Božím plánu v naších životech. Druhý princip, který z textu vyplývá, je radovat se z toho, jak se Bůh o nás stará, děkovat za to, jak se o nás stará a znovu si připomínat jeho zaslíbení a přikázání. A věřím, že pokaždé, když na tohle nezapomene a uvědomíme si, jakého Boha máme na své straně, tak o to více budeme moci radostněji zpívat chválu, kterou jsme dnes slyšeli, totiž že budeme mít výsadu a hlavně důvod dát našeho Imanuele na stupeň Vítězů, protože On je tím pravým Vítězem. Jozue 8,30-35 Jozue vedl lid, aby chválil Boha. Postavili tam oltář přesně tak, jak je učil Mojžíš, obětovali tam Hospodinu obětí zápalné a pokojné. Nezapomínejme ani my děkovat Bohu, když se přizná k našemu dílu. Děkujme za to, že nemusíme třeba bojovat o nějaké konkrétní území jako Jozue jako správný a věrný Boží muž, ale nezapomínejme, že bojujeme každý den, každý v jiné oblasti, kterou si můžeme dosadit sami a že zde máme většího Jozueho, totiž samotného Krista, který je Velitelem Hospodinova vojska, který bojuje po našem boku pro nás a pro naše vítězství. Požehnání Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

Biblické odkazy: Joshua 8:1-29

Z Série: "Jozue"

Sermon Notes

 

Více kázání od Kázání Martin Romančák...

Powered by Series Engine

Nejbližší akce

Next Upcoming Event
24 January 2021
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

hledáte boha?

Tuto stránku jsme vytvořili pro Vás, kdo hledáte Boha. Věříme, že jej můžete nalézt. Ježíš Kristus říká, že se dá poznat těm, kdo Boha hledají: “Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.”

— Ježíš; Bible, Matoušovo evangelium 7,7-8

nejnovější příspěvky

Zde si můžete přečíst nejnovější příspěvky z našeho blogu, kam píšeme novinky a reportáže z proběhlých událostí.

Vytrvalost odemyká Boží plány

https://youtu.be/QOGT6tRRYmE Jeden z mnoha klíčů k úspěchu v jakékoliv oblasti je vytrvalost a pokud mluvíme o následování Ježíše, platí to dvojnásob. Pokaždé, když se vyskytnou potíže, čelíme pokušení s tím seknout. Jenže určitá zarputilost, která je spojená...

Společenství odemyká Boží lid

Jednota společenství se stává hrdlem láhve pro církev – nakolik požehnání projde dovnitř záleží na tom, v jakém je stavu. Nenechte představu toho, že na víru stačíte sami, aby se stala špuntem pro Boží požehnání ve vašem životě. Jako společenství totiž můžeme...

Modlitba odemyká Boží moc

V modlitbě je velká moc. Opravdu věřím v moc modlitby a mnohokrát jsem se o ní přesvědčil na vlastní kůži. Když se s vírou začínáme modlit, odemykáme Boží moc a vkládáme jí do modlitby. Klíčem k odemčení Boží moci je modlitba. V Bibli čteme, že stačí mít víru velkou...

Chvála odemyká Boží přítomnost

Chvála stojí na počátku každé změny. Chvála předchází průlom Božího království do tohoto světa. Pokud chceme zakoušet Boží přítomnost, pak klíčem k ní je chvála. Ž 22,4: „Ty jsi ten svatý, jenž trůní obklopen chválami Izraele.“ (ČEP) Ve chvále je něco zvláštního, díky...

Klíče k odemknutí Božího království

Tento týden pro Vás chystáme šest krátkých zastavení u klíčů k odemčení Božího království ve Vašich životech. Každý den Vám ukážeme jeden, proto nezapomínejte sledovat náš web a naše sociální sítě, ať Vám žádný neunikne! Abychom se dostali domů, do práce a do auta,...

Přecházíme na on-line

Pozor, naše bohoslužby budou od 18.10. probíhat pouze on-line formou! Vláda Andreje Babiše schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 8. října 2020 další balík krizových opatření, kterými reaguje na nepříznivý vývoj epidemické situace a rostoucí počet nakažených...

Nouzový stav

Vláda 30. září vyhlásila nouzový stav, který začne platit na celém území České republiky v pondělí 5. října 2020 od 0.00 hodin, a to na 30 dnů. Na základě vyhlášeného nouzového stavu vláda rovněž přijala krizové opatření, kterým s účinností od 5. října 2020 od 0.00...

Nezapomeňte si roušky!

V důsledku nového nařízení "rouška pod střechou" všechny prosíme, aby měli s sebou na nedělní bohoslužbě roušku a stejně tak dodržovali všechna platná nařízení vlády k prevenci COVIDu. Více informací na webu vlády:...

Opravená chyba

Zjistili jsme, že v našem kontaktním formuláři na webu byla chyba, která neposílala e-maily. Chybu jsme opravili a omlouváme se za tento nedostatek. Rádi se s Vámi spojíme. Pokud jste od nás delší dobu nedostávali odpovědi na Vaše dotazy, pošlete nám je...

Pozor, změna času!

Pozor, změna času! Od září se spolu s novou sérií bohoslužeb #promeneniprozivot začneme scházet o půl hodiny dříve. NAŠE BOHOSLUŽBY ZAČÍNAJÍ OD 16:30! #zmenacasu #bohosluzba #pochodenpraha

napište nám

14 + 12 =

Kontakt

Adresa

Socháňova 1220/27
163 00 Praha 17 – Řepy

Sledujte nás na sociálních sítích

© 2020 Pochodeň Praha