Náš web opět funguje

Náš web opět funguje

Možná jste zaregistrovali dočasný výpadek našich webových stránek. Bylo to způsobeno stěhováním webu na jiný hosting, na kterém jsme postupně spouštěli novou verzi našeho webu. Pracujeme na tom, aby vše bylo v pořádku co nejdříve. Věříme, že se Vám nové webovky budou...
Společná bohoslužba s Vinohradským sborem

Společná bohoslužba s Vinohradským sborem

17. listopadu jsme měli společnou bohoslužbu s naším mateřským společenstvím (baptisté na Vinohradech). Děkujeme skvělým muzikantům za vedení chval a Vladovi za inspirativní kázání. Pokud si jej chcete připomenout, najdete jej v sekci kázání pod tímto odkazem:...
Léto s XXI

Léto s XXI

Letní bohoslužby jsme se rozhodli spojit s rusky mluvícím sborem Církve XXI. století, která se schází také v Průhonu. Budeme se na Vás těšit na společných bohoslužbách, které probíhají od 11 do 13 hodin.
Společná bohoslužba s Vinohradským sborem

Společná bohoslužba s Vinohradským sborem

V neděli 12. května jsme pozvali baptisty z Vinohrad, náš mateřský sbor, abychom bohoslužbu udělali společně. Bylo to dobré! Hudební skupina nás krásně uvedla do chval a vinohradský kazatel, Erik Poloha, si pro nás připravil kázání o Janově vizi dobrého konce....
Alianční týden modliteb 2019

Alianční týden modliteb 2019

Přátelé, rádi bychom Vás pozvali na modlitební bohoslužby v rámci aliančního týdne modliteb. Letošním tématem je “Modlitby v polarizované době.” V pondělí si můžete v rámci ATM poslechnout kázání našeho pastora, Davida Živora. “V dnešní době je stále...
Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny

Během Vánoc budeme odpočívat a slavit narození Ježíše Krista. Protože chceme dopřát odpočinek i personálu KC Prtůhon, během Vánočních prázdnin nebudou probíhat bohoslužby. Budeme se na Vás opět těšit první lednovou neděli (6. ledna...