Bohoslužba: Uzdravení chromého

Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se a přišel do svého města. A hle, přinášeli k němu ochrnutého, položeného na lůžku. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti tvé hříchy.“ A hle, někteří z učitelů Zákona si řekli: „Ten člověk se rouhá!“ Ježíš uviděl jejich myšlenky a řekl: „Proč smýšlíte ve svých srdcích zle? Vždyť co je snadnější? Říci: ‘Odpouštějí se ti hříchy’, nebo říci: ‘Vstaň a choď’? Abyste však věděli, že Syn člověka má pravomoc odpouštět na zemi hříchy …“ Tu řekne ochrnutému: „Vstaň, vezmi své lůžko a jdi do svého domu.“ A on vstal a odešel do svého domu. Když to uviděly zástupy, zmocnil se jich strach a vzdaly chválu Bohu, který dal lidem takovou pravomoc.

Matouš 9,1-8

Kázat bude David Plevka

Naše bohoslužby jsou otevřeny pro každého, kdo se chce zúčastnit – ať už chcete přijít jen, abyste se podívali nebo nebo se zapojili do dění. Scházíme se, abychom jako společenství chválili Boha – písněmi, modlitbami či kázáním. Bohoslužba u nás trvá asi hodinu, během které zpíváme, slyšíme kázání, které vychází z Bible a přibližuje nám zvěst o Bohu, který sestupuje k člověku, aby jej zachránil, rozmlouváme s Bohem na modlitbách a ve večeři Páně si připomínáme, co pro nás v Ježíši Kristu udělal. Naše snaha je, aby tyto bohoslužby byly otevřené, srozumitelné normálním lidem a zároveň aby neztratily nic ze své hloubky.

Date

14.Apr. 2024
Expired!

Time

16:30 - 18:00

Location

Kulturní centrum Průhon
Socháňova 1220/27, Praha
Category

Organizer

Pochodeň Praha
Email
[email protected]
Website
https://pochoden-praha.cz

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven − six =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.