Skutky a víra

Od září zahajujeme novou sérii bohoslužeb na Pavlův dopis Galatským. Ponořme se do starodávného dopisu plného naděje a svobody pro dnešní den.

Vy pošetilí Galatští, kdo vás to obloudil – vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný! Chtěl bych se vás zeptat jen na jedno: dal vám Bůh svého Ducha proto, že jste činili skutky zákona, nebo proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? To jste tak pošetilí? Začali jste žít z Ducha Božího, a teď spoléháte sami na sebe? Tak veliké věci jste prožili nadarmo? A kdyby jen nadarmo! Ten, který vám udílí Ducha a působí mezi vámi mocné činy, činí tak proto, že plníte zákon, nebo proto, že jste slyšeli a uvěřili? Pohleďte na Abrahama: ‘uvěřil Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost.’ Pochopte tedy, že syny Abrahamovými jsou lidé víry. Protože se v Písmu předvídá, že Bůh na základě víry ospravedlní pohanské národy, dostal už Abraham zaslíbení: ‘V tobě dojdou požehnání všechny národy.’ A tak lidé víry docházejí požehnání spolu s věřícím Abrahamem. Ti však, kteří spoléhají na skutky zákona, jsou pod kletbou, neboť stojí psáno: ‘Proklet je každý, kdo nezůstává věren všemu, co je psáno v zákoně, a nečiní to.’ Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť čteme: ‘Spravedlivý bude živ z víry.’ Zákon však nevychází z víry, nýbrž praví: ‘Kdo bude tyto věci činit, získá tím život.’ Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno: ‘Proklet je každý, kdo visí na dřevě’.

— Galatským 3,1-13

Kázat bude náš pastor, David Živor

Date

03.Oct. 2021
Expired!

Time

16:30 - 18:30

Location

Kulturní centrum Průhon
Socháňova 1220/27, Praha
Category

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × one =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.